Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt. De voorwaarden voor het gebruik van deze website worden hier beschreven.

Algemeen

Deze website (met uitzondering van de sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, BOWLING 67 SA, een vennootschap met maatschappelijke zetel te Chaineuxlaan 22 HERVE, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer BE0479.179.307; hierna genoemd “S’PACE LONTZEN. Door de website te bezoeken, stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord wenst te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u deze website niet verder te bezoeken of te gebruiken.

Inhoud

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De website wordt echter alleen ter informatie aangeboden. S’PACE LONTZEN garandeert niet de juistheid, actualiteit en volledigheid van de inhoud noch dat de website ononderbroken zal functioneren en/of vrij zal zijn van fouten.Indien op de website wordt verwezen naar producten of diensten, houdt dit geen aanbod in voor de verkoop en/of levering van dit product of deze dienst.
Voor zover wettelijk toegestaan wijst S’PACE LONTZEN, daaronder begrepen de met S’PACE LONTZEN verbonden vennootschappen, functionarissen en werknemers, hierbij elke aansprakelijkheid af voor welke schade dan ook, dus direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site, waaronder – maar niet beperkt tot – welke schade dan ook, op enige wijze ontstaan en/of voortvloeiend uit welke wijze dan ook:
Door u ondernomen acties op basis van op de website geplaatste informatie;
het onvermogen om de website te gebruiken; en
Het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Sites gelinkt aan de website (gelinkte sites)

De website kan links bevatten (bv. via een hyperlink, banner of button) naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat S’PACE LONTZEN gelinkt is met deze andere sites of hun eigenaars. Wij zijn derhalve ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites, met inbegrip van de informatie die zich daarop bevindt.

Informatie en materiaal door u verstrekt

Indien u ons informatie of ander materiaal verschaft, stemt u ermee in dat wij deze kunnen gebruiken. U garandeert dat de informatie of het materiaal
a) Ten eerste, dat het geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
b) Ten tweede, dat zij niet anderszins onrechtmatig is jegens derden.
Op sommige delen van de website kunnen gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons niet mogelijk om deze informatie vooraf te controleren. Daarom zijn wij er niet aansprakelijk voor. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te allen tijde in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Contact

Als u een vraag of klacht heeft over deze website of onze algemene voorwaarden, neem dan contact op met S’PACE LONTZEN info@bowling-67.be Avenue de Parc 224650 Herve (Chaineux).